Hvordan lage en tidtaker i Excel

En Excel-timer er en som vil sitte i en celle og telle ned sekundene når de krysser av. Excel har ikke denne typen funksjoner tilgjengelig i programmets standard sett med verktøy, så for å få jobben gjort må du bruke Visual Basic for Applications, et programmeringsspråk som Microsoft inkluderer i de store Office-produktene. Når du har tilgang til VBA-konsollen, innebærer det å opprette en tidtaker bare legge til noen få kommandoer.

1

Åpne et nytt Excel 2010-regneark. Når arket er lastet inn, høyreklikker du på cellen der timeren skal være, og velger "Format celler" fra lokalmenyen.

2

Velg "Tid" fra listen på venstre side av vinduet Format celler. Klikk deretter på et av tidsformatene fra listen på høyre side. Sørg for at valget ditt inkluderer sekunder, da du må se disse for å vite at timeren din fungerer. Klikk "OK" for å lukke vinduet.

3

Trykk på "Alt" og "F11" for å åpne VBA-konsollen. Høyreklikk på "Sheet1" på venstre side av konsollen; flytt musen over "Sett inn" og velg "Modul". Klikk på modulen som vises under regnearkene i listen.

4

Klikk hvor som helst i det store hvite rommet på høyre side av VBA-konsollen. Lim inn følgende kode i konsollen:

Dim CD as Date Sub RunTime () CD = Now + TimeValue ("00:00:01") Application.OnTime CD, "Counter" End Sub Sub Counter () Dim count As Range Set count = [A1] count.Value = count.Value - 1.1574074074074E-05 Call RunTime End Sub Sub DisableCount () On Error Resume Next Application.OnTime EarliestTime: = CD, Procedure: = "Counter", Schedule: = False End Sub

Endre "A1" til hvilken celle du bruker for nedtellingen. Denne koden vil opprette tre separate makroer, to for å kjøre nedtellingen og en for å deaktivere nedtellingen hvis du vil slå den av. Klikk på "X" øverst til høyre på VBA-konsollen for å lukke den og gå tilbake til regnearket.

5

Klikk på tidtakercellen din og skriv inn hvor lang tid du vil ha på timeren i cellen. Angi tiden i formatet time, minutt, andre (tt: mm: ss) for å sikre at Excel forstår hva du skriver inn.

6

Klikk på kategorien "Utvikler" øverst på skjermen, og klikk deretter på "Makro" -knappen på båndet. Velg "Counter" -makroen fra listen og velg "Run". Timeren begynner å telle ned fra den opprinnelige tiden du skrev inn.