Hvordan få unlimted Wi-Fi på en iPod Touch

Med iPod touch kan du surfe på nettet via en Wi-Fi-tilkobling. For å bruke en Wi-Fi-tilkobling, må du være innenfor Wi-Fi-soneområdet. For å få ubegrenset Wi-Fi-tilgang, kan du laste ned og installere en Wi-Fi finder-app. Denne appen vil automatisk oppdage tilgjengelige Wi-Fi-nettverk innenfor din nåværende posisjon som du alltid kan koble til Internett.

1

Trykk på "Hjem" -knappen nederst foran på iPod touch.

2

Trykk på "App Store" -ikonet fra startskjermen.

3

Skriv "Wi-Fi Finder" i søkeboksen øverst på App Store-skjermen.

4

Trykk på "Søk".

5

Trykk på Wi-Fi Finder-appen du velger.

6

Trykk på prisknappen for appen. Prisknappen blir til installasjonsknappen.

7

Trykk på "Installer" -knappen. Wi-Fi-appen er installert på startskjermen.

8

Trykk på "Wi-Fi" -ikonet på startskjermen. En liste over tilgjengelige Wi-Fi-nettverk vises.

9

Trykk på den valgte Wi-Fi-tilkoblingen. Hvis tilkoblingen krever et gebyr, blir du bedt om gebyrinformasjonen før du blir med i nettverket. Hvis nettverket er passordbeskyttet, blir du bedt om å oppgi passordet.