Hva betyr anbefalt pris for detaljistliste?

Veiledende utsalgspris er salgsprisen som er anbefalt av produsenten av et produkt. Små og store bedrifter kan selge varer til priser under de veiledende listeprisene, men det kan være vanskelig å selge til høyere priser, spesielt i et tøft konkurransemiljø, eller hvis produktemballasjen fremtredende viser den veiledende utsalgsprisen. Prisstrategier kan påvirke markedsandeler og lønnsomhet.

Grunnleggende

Foreslåtte utsalgspriser setter pris- og fortjenesteparametrene for en detaljhandelsverdikjede, som vanligvis består av produsenter, grossister, distributører og forhandlere. Hver komponent i verdikjeden tar prisbeslutninger basert på driftskostnadene og marginkravene. Margin er forskjellen mellom salgspris og kostnad, uttrykt som en prosentandel av salgsprisen. Konkurransemiljøet, økonomiske forhold og forbrukerpreferanser påvirker prisavgjørelser. For eksempel kan det hende at en forhandler må belaste mindre enn den veiledende utsalgsprisen for å opprettholde markedsandelen hvis konkurrentene tilbyr prisrabatter eller hvis forbrukerne kutter ned i utgiftene.

Marger

Salgsprisen på et produkt er forholdet mellom kostnadene og (1 minus marginen). Ved omarbeiding av ligningen tilsvarer et produkts salgspris multiplisert med (1 minus marginen) og marginen tilsvarer 1 minus (kostnad delt på salgspris). For eksempel, hvis den veiledende utsalgsprisen for en juicepresse er $ 20 og en forhandler krever 10 prosent margin, kan kostnaden ikke overstige $ 20 multiplisert med (1 minus 0,10), eller $ 18, som er distributørens maksimale salgspris. På samme måte, hvis distributøren også krever 10 prosent margin, kan kostnadene hans ikke overstige $ 18 multiplisert med (1 minus 0,10), eller $ 16,20, som blir grossistens maksimale salgspris. Hvis grossistens marginbehov er 5 prosent, er produsentens maksimale salgspris $ 16,20 multiplisert med (1 minus 0,05), eller $ 15,39. Produsenten's kostnadsstruktur vil avgjøre lønnsomheten hans.

Strategier

Produsenter kan øke den veiledende utsalgsprisen i miljøer med sterk etterspørsel eller senke dem når økonomiske forhold er svake. Konkurransetrykk kan også tvinge produsenter til å senke prisene for å opprettholde etterspørselen. Endringer i anbefalte prislister påvirker kostnader, salgspriser og fortjeneste i hele verdikjeden, noe som kan kreve endringer i driften. For eksempel, hvis etterspørselen er sterk, kan produsenter bruke ekstra skift, og forhandlere kan ansette ekstra personale for å imøtekomme den nye etterspørselen. Omvendt kan svak etterspørsel tvinge til reduksjoner i produksjonsskift og bemanning.

Hensyn

Små forhandlere konkurrerer ikke bare med sine jevnaldrende, men også med storboksforhandlere, som vanligvis har kjøpekraft til å forhandle gunstige betingelser med leverandører. Dette gjør det vanskelig for en liten forhandler å konkurrere utelukkende på pris fordi det vanligvis ikke er i stand til å diktere leveringsbetingelser. I stedet kunne det fokusere på å tilby personlig kundeservice og avanserte produkter for å tiltrekke seg kunder.