Slik slår du av vibrasjon på en iPhone

Når du er i møte eller deltar på en presentasjon, kan det hende at iPhone's stille modus ikke er stille nok. Hvis du setter iPhone til å vibrere i lydløs modus, gir den fremdeles en hørbar summende lyd som kan plage eller forstyrre andre. Hvis du trenger at iPhone skal være helt stille, kan du deaktivere vibrasjon midlertidig. Du kan slå av vibrasjon når lydløs modus er på, av eller begge deler.

1

Trykk på "Innstillinger" og deretter på "Lyder".

2

Trykk på knappen ved siden av "Vibrer på ring." Knappeteksten endres fra "På" til "Av". Hvis du deaktiverer dette alternativet, vil ikke iPhone vibrere når den ringer.

3

Trykk på knappen ved siden av "Vibrer på lydløs." IPhone vil ikke vibrere under innkommende samtaler hvis du har aktivert lydløs modus.