Hvordan sette målinger for InDesign fra Picas til Inches

Topp- og sidestykkene i Adobe InDesign CS6 hjelper deg med å ordne og justere objekter i dokumentet. Standard måleenhet for disse linjalene er pica, som tilsvarer 12 poeng. Denne målingen betyr kanskje ikke mye for deg, spesielt hvis du designer en trykte publikasjon på sider som vanligvis er uttrykt i tommer. I slike tilfeller kan det være mer fornuftig å sette linjalene til tommer. InDesign gjør det mulig for deg å endre horisontale og vertikale linjaler hver for seg, slik at du kan bruke forskjellige enheter for hver linjal.

1

Klikk på "Vis" og velg "Vis linjaler" hvis venstre og øverste linjaler ikke er synlige. Alternativt kan du trykke "Ctrl-R."

2

Klikk på "Rediger", "Innstillinger" og deretter "Enheter og trinn".

3

Velg "Tommer" fra rullegardinmenyene Horisontal og Vertikal for å endre begge linjaler. Du kan også endre bare en av herskerne.

4

Klikk "OK".