Hvordan redigere min CenturyLink Wi-Fi-informasjon

Du kan redigere CenturyLink Wi-Fi-informasjonen din ved hjelp av det administrative verktøyet for ruteren din. CenturyLink støtter en rekke trådløse rutere, så den første oppgaven er å bestemme enhetens merke og modellnummer. Du finner denne informasjonen på en etikett på bunnen eller siden av enheten. Når du har dataene fra etiketten, åpner du CenturyLink-støttesiden (lenke i ressurser), og klikker deretter på koblingen som tilsvarer modemets modellnummer. Les instruksjonene for å endre innstillingene for det trådløse nettverket for ruteren din.

Router administrativt grensesnitt

Bruk en nettleser til å åpne det administrative grensesnittet for din CenturyLink-nettleser. Skriv inn IP-adressen som er angitt i CenturyLink-støtteinstruksjonene for enheten din i adressefeltet, og trykk deretter "Enter". IP-adressen som brukes for å få tilgang til verktøyet, varierer avhengig av merke og modell på ruteren din. For eksempel bruker Westell 7500 //192.168.1.1 eller //10.0.0.1. For // Motorola 3347, bruk //192.168.0.1.

Skriv inn administratorens brukernavn og passord for ruteren din, når du blir bedt om det, for å logge på verktøyet. Hovedskjermen til ruterverktøyet åpnes. Klikk “Trådløst oppsett” eller “Grunnleggende oppsett”, avhengig av enhetens merke og modell, herfra kan du gjøre endringer i det trådløse nettverksoppsettet.