Hvordan sette inn en referanse i PowerPoint 2007

Når du trenger å legge til nyttige referanser til lysbilder i bedriftspresentasjonene dine, kan du bruke det samme referansesystemet som Royal Society of Chemistry anbefaler når du lager profesjonelle dokumenter og papirer. I dette systemet plasserer du tall ved siden av innholdet du vil referere til. Hvert tall peker på en faktisk referanse som vises i en referanseliste andre steder i dokumentet. PowerPoint 2007 har ikke et verktøy som oppretter referanser, men du kan fortsatt sette dem inn på et lysbilde og legge til en referanseliste nederst på lysbildet ved hjelp av verktøy som PowerPoint har.

Legg til referansenummer

1

Åpne en PowerPoint-presentasjon og naviger til lysbildet som har innhold du vil referere til. Du vil plassere referanser og referanseliste på dette lysbildet. Klikk på båndets "Sett inn" -knapp, og klikk deretter på "Tekstboks."

2

Klikk hvor som helst på lysbildet, hold nede venstre museknapp og dra musen for å lage en tekstboks.

3

Klikk inne i tekstboksen og skriv "1" (uten anførselstegn). Dette nummeret blir det første referansenummeret du vil bruke til å referere til deler av innholdet ditt.

4

Klikk tekstboksen for å velge den, og flytt deretter til båndet Font-delen i kategorien Hjem. Denne delen inneholder fet og kursiv knapp som lar deg endre utseendet til teksten i tekstboksen. Klikk på en av disse knappene hvis du vil at referansenummeret ditt skal være fet eller kursiv.

5

Klikk på "Font Color" -knappen og klikk på en av fargene hvis du vil at tallet skal ha en bestemt farge.

6

Klikk inne i tekstboksen og dra den til slutten av setningen du vil referere til. Dra tekstboksen slik at tallet vises litt over tekstens grunnlinje og ser ut som et overskrift.

7

Høyreklikk tekstboksen for referansenummeret og velg "Kopier". Trykk "Ctrl-V" for å legge til en ny tekstboks til lysbildet. Denne nye tekstboksen er en kopi av den originale.

8

Klikk på den nye teksttekstboksen og dra den til slutten av en annen setning du vil referere til. Dra den nye tekstboksen slik at den vises til høyre for innholdet du vil referere til, og dra den deretter litt opp slik at den blir et overskrift.

9

Dobbeltklikk inne i den nye tekstboksen. PowerPoint fremhever tallet 1. Skriv "2" (uten anførselstegn) i tekstboksen. Dette blir ditt andre referansenummer. Fortsett å trykke "Ctrl-V" for å opprette flere tekstbokser etter behov. Etter at du har opprettet en ny tekstboks, flytt den til teksten du vil referere til, og plasser den som beskrevet i de forrige trinnene. Hver gang du oppretter en ny tekstboks, øker du tekstboksens nummer en. Hvis en tekstlinje har mer enn en referanse, skiller du tallene ved å legge til et komma etter det første tallet, som vist i følgende eksempel:

1,2

Du kan gjøre dette ved å skrive et komma etter "1" som vises i den første tekstboksen.

Lag referanseliste

1

Gå til båndet og klikk "Sett inn". Klikk "Tekstboks" og klikk deretter et tomt område på lysbildet. Hold nede venstre museknapp og dra musen mot høyre for å lage en bred tekstboks som strekker seg fra lysbildets venstre side til lysbildets høyre side. Denne tekstboksen blir referanselisten som inneholder teksten du henviser til. Klikk inne i denne tekstboksen, hold nede venstre museknapp og dra tekstboksen til bunnen av lysbildet.

2

Klikk inne i tekstboksen etter at du har plassert den og skriv tallet "1" (uten anførselstegn) i tekstboksen. Trykk på mellomromstasten for å legge til et mellomrom etter nummer og skriv inn teksten du vil bruke til din første referanse.

3

Trykk "Enter" for å opprette en ny tom linje under første linje og skriv "2" (uten anførselstegn). Trykk på mellomromstasten og skriv inn teksten du vil bruke til din andre referanse etter "2." Følgende eksempel viser hvordan teksten i tekstboksen kan vises etter å ha lagt til to referanser:

1 Dette er teksten for min første referanse. 2 Dette er teksten for min andre referanse.

4

Legg til flere linjer etter behov i referanse-tekstboksen etter behov. Hvis du for eksempel oppretter fire nummererte tekstbokser, legger du til fire referanser i referanse-tekstboksen som beskrevet i forrige trinn.