Hvordan endre til regnskapsformat i Excel

Regnskapsformatet i Microsoft Excel 2010 er veldig likt valutaformatet --- begge viser valutasymbolet ved siden av hvert tall. Men regnskapsformatet har noen forskjeller som gjør det lettere å gjøre regnskap, for eksempel å vise nullverdier som bindestreker, justere alle valutasymbolene og desimalene og vise negative beløp i parentes.

1

Åpne Excel 2010-filen du vil gjøre formatendringer i.

2

Velg cellen øverst til venstre i celleområdet du vil endre til regnskapsformatet. Rull regnearket ved hjelp av rullefeltene på høyre og nederste kant av regnearket, slik at du kan se cellen nederst til høyre i ønsket område. Hold "Skift" og klikk denne cellen for å velge hele området.

3

Høyreklikk hvor som helst i det valgte området og velg "Format celler" fra lokalmenyen.

4

Klikk på "Regnskap" fra listen til venstre i vinduet som vises. Velg valutasymbolet fra rullegardinmenyen midt i vinduet, og bruk deretter pil opp og pil ned for å bestemme hvor mange desimaler du vil vise.

5

Klikk "OK" for å lukke vinduet, og det valgte området vil nå vise tall ved hjelp av regnskapsformatet.