Slik sletter du nettleserdata helt fra harddisken

Når du surfer på nettsteder på nettet, lagres nettleserdataene dine som midlertidige Internett-filer og informasjonskapsler. Nettlesingsloggen din lagres også i nettleserens seksjon. Du kan tømme nettleseren din for å fjerne all nettlesingsdata fra harddisken din. Hvis du har mer enn én nettleser, må du huske å slette nettlesingsdata fra hver nettleser for å fjerne all data fra datamaskinen.

Internet Explorer

1

Åpne Internet Explorer-nettleseren, og klikk deretter på "Verktøy" -ikonet. Verktøy-menyen åpnes.

2

Hold musen over "Sikkerhet" for å vise undermenyen Sikkerhet, og klikk deretter på "Slett nettleserlogg". En liste over lagrede elementer vises.

3

Merk av i avmerkingsboksen foran hvert element i listen for å slette alle spor av nettleserloggen din.

4

Klikk på alternativet "Slett". Alle spesifiserte data slettes.

Firefox

1

Åpne Firefox og klikk på "Firefox" -knappen. Klikk på "Historikk" -alternativet.

2

Klikk på alternativet "Tøm nylig historie" for å åpne dialogboksen Tøm nylig historie.

3

Klikk på rullegardinboksen "Tidsområde for å fjerne", og klikk deretter på tidsområdet for å fjerne. Du kan velge et område fra den siste timen til alt lagret i nettleseren.

4

Klikk på "Detaljer" for å se alle datakategoriene som skal slettes.

5

Merk av i boksen foran hver datakategori for å inkludere dataene i slettingen.

6

Klikk på “Tøm nå” -knappen. Cache, informasjonskapsler og midlertidige Internett-filer slettes.

Google Chrome

1

Åpne Google Chrome-nettleseren. Klikk på menyikonet "Chrome" øverst på navigasjonsfeltet, og klikk deretter på "Verktøy".

2

Klikk på alternativet "Fjern nettleserdata". Dialogboksen Tøm nettleserdata åpnes.

3

Merk av i avmerkingsboksen foran alternativet "Fjern nettleserdata".

4

Klikk på "Tidsområde" -rullegardinmenyen, og klikk deretter på tidsområdet for å fjerne. Velg "Beginning of Time" for å slette alle nettlesingsdata.

5

Klikk på “Fjern nettleserdata” -knappen. Alle nettleserdata slettes.