Hvordan koble et HP Desktop til et trådløst system

HP produserer en hel serie stasjonære datamaskiner designet for bedrifter, og de fleste av dem kobles enkelt til en kablet ruter eller slår på lokalt nettverk. Imidlertid har de fleste HP-datamaskiner ikke Wi-Fi-adaptere for tilkobling til en trådløs ruter eller et nettverk. Derfor, hvis du vil koble et HP-skrivebord til den trådløse ruteren på kontoret, må du installere et nettverkskort og konfigurere det for Wi-Fi-nettverket.

USB trådløs adapter

1

Slå på HP-datamaskinen og logg på Windows.

2

Sett mini-plug-enden av USB-kabelen inn i USB-nettverksadapteren, og koble den andre enden til datamaskinen. Hvis HP-systemet ditt har USB-porter foran på saken, kobler du USB-kabelen til nettverksadapteren til en av disse, fordi du kan få et bedre trådløst signal enn du ville gjort hvis du kobler enheten til baksiden av den stasjonære datamaskinen.

3

Sett inn driverplaten for den trådløse USB-adapteren i CD- eller DVD-stasjonen på HP-datamaskinen hvis Windows blir bedt om det. For de fleste trådløse USB-adaptere krever Windows ikke tredjepartsdrivere fordi den har den nødvendige programvaren innebygd i operativsystemet. Windows konfigurerer den trådløse adapteren for bruk etter noen sekunder med installasjon av den innebygde driveren eller den fra installasjonsplaten. Et ikon for trådløst nettverk vises på oppgavelinjen nær klokken.

4

Høyreklikk på det trådløse nettverksikonet på oppgavelinjen og klikk "Åpne nettverks- og delingssenter." I vinduet Nettverks- og delingssenter klikker du på “Konfigurer en ny forbindelse eller nettverk | Koble til Internett | Neste | Trådløst."

5

Velg SSID, eller det trådløse nettverksnavnet, for ruteren din i listen over tilgjengelige tilkoblinger. Hvis nettverksnavnet for ruteren din ikke vises i listen, må du starte den trådløse ruteren på nytt og HP stasjonær datamaskin. SSID-en til ruteren din skal vises i listen over tilgjengelige tilkoblinger etter at du har startet datamaskinen på nytt og oppdatert listen over tilgjengelige trådløse nettverk. Velg nettverket og klikk på "Koble til".

6

Skriv inn sikkerhetsnøkkelen eller passordet for den trådløse nettverkstilkoblingen hvis du blir bedt om det.

7

Klikk på "Koble til". Etter at Windows har vist en melding som bekrefter at forbindelsen til den trådløse ruteren var vellykket, start din foretrukne nettleser og surf på Internett normalt ved hjelp av den nye trådløse tilkoblingen.

Installere en PCI trådløs adapter

1

Slå av HP stasjonær datamaskin og koble fra alle kablene og eksterne enheter. Flytt datamaskinen til en ren arbeidsflate.

2

Bruk stjerneskrutrekker for å fjerne festeskruene på baksiden av HP stasjonær datamaskin som fester venstre sidepanel. Alternativt kan du bruke fingrene til å fjerne tommelskruene hvis enheten har dem.

3

Fest metallklemmen på enden av den antistatiske håndleddsstroppen til en metalloverflate inne i HP skrivebordsveske. Skyv den løkkede enden av stroppen over en av armene dine. Berør en metalloverflate inne i saken et par ganger for å tømme statisk elektrisitet i kroppen din.

4

Finn et tomt PCI-spor på hovedkortet. PCI-spor er hvite, mens PCI-X-spor vanligvis er svarte, blå eller brune. Fjern skruen som fester spordekselet bak det valgte PCI-sporet, og skyv spordekselet ut av baksiden av datamaskinkassen.

5

Fjern PCI-kortet trådløst fra den antistatiske emballasjen, og unngå å berøre de gull- eller sølvfargede pinnene på bunnen av kortet. Ta tak i kortet øverst med begge hender og skyv pinnene på undersiden av kortet fast i PCI-sporet, men forsiktig. Skyv kortet inn i PCI-sporet til det sitter helt.

6

Sett skruen du fjernet fra spordekselet inn i skruehullet på PCI-kortsporbraketten, og stram den med stjerneskrutrekker. Fest venstre sidepanel og fest det med festeskruene eller tommeskruene.

7

Koble antennen til baksiden av den trådløse PCI-en og vri den med klokken til den låses på plass. Flytt HP-datamaskinen tilbake til skrivebordet eller arbeidsstasjonen, og koble til alle kablene igjen. Slå på datamaskinen og vent til Windows lastes inn.

8

Sett inn installasjons-CD-en for det trådløse PCI-nettverkskortet når du blir bedt om det. Vent til Windows installerer driveren for det interne trådløse kortet, og start datamaskinen på nytt hvis du blir bedt om det.

9

Klikk på “Start | Kontrollpanel | Nettverks- og delingssenter | Ny tilkobling eller nettverk | Koble til Internett | Neste | Trådløst." Velg navnet på det trådløse nettverket, og klikk på "Koble til".

10

Skriv inn den trådløse sikkerhetsnøkkelen eller passordet hvis du blir bedt om det, og klikk på "Koble til". Bruk HP-datamaskinen til å surfe på Internett som du normalt ville gjort.