Slik aktiverer du talekommandoer på iPhone

Du er sannsynligvis vant til å ringe og aktivere apper på iPhone ved å trykke på skjermen og sveipe til siden gjennom skjermene. Etter introduksjonen av Siri, som ble gjort tilgjengelig med iOS 5 på iPhone 4S, kan du bruke stemmen din til å kommandere enheten, ringe, finne informasjon og starte apper.

1

Trykk på "Innstillinger" -appen på iPhone for å vise innstillingsskjermen.

2

Bla til "Generelt" og trykk på den.

3

Trykk på “Siri” for å vise Siri-skjermen.

4

Flytt "Av" -glidebryteren til "På". En melding ber deg om å bekrefte handlingen din. Trykk på "Aktiver Siri" -knappen for å bekrefte handlingen din og lukke meldingen.

5

Trykk på “Voice Feedback” for å vise Voice Feedback-skjermen. Velg “Alltid” hvis du vil at Siri skal si svarene hele tiden. Ellers snakker den bare når du bruker iPhone med et hodesett eller holder den opp til øret. Trykk på "Siri" for å gå tilbake til forrige skjermbilde.

6

Flytt skyveknappen "Løft for å snakke" til "På" slik at du kan snakke med Siri ved å flytte iPhone til øret når skjermen er på. Ellers aktiverer du Siri ved å trykke og holde inne "Hjem" -knappen. Du kan nå snakke med Siri for å utføre oppgaver.