Enkel formel for å bestemme verdien av en bedrift

Avhengig av årsaken din til å verdsette en bedrift, har du flere muligheter for å komme opp med et grunnleggende selskap verdt. Hvis du trenger å selge virksomheten raskt, kan du bruke materielle eiendeler og kortsiktig gjeld for å finne en verdi. Hvis du ønsker å få maksimalt mulig for virksomheten din, eller en nøyaktig verdi for en bedrift du kan kjøpe, vil du legge til flere beregninger.

Typer eiendeler og forpliktelser

Før du foretar verdivurderinger av en virksomhet, er det viktig å vite hvordan du kan evaluere de forskjellige eiendelene og forpliktelsene du vil møte. Du vil kanskje ikke inkludere noen av disse i en rask verdsettelse. Materielle eiendeler er varer du har og kan selge eller avhende rimelig raskt, for eksempel utstyr, varelager, kontanter, investeringer og fordringer.

Immaterielle eiendeler inkluderer goodwill, patenter, varemerker, firmanavn, logo, oppskrifter, reguleringsavvik, kode unntak og andre eiendeler som har verdi for en bestemt bedrift eller kjøper, men det er ikke sikkert det er lett å selge det på den generelle markedet. Gjeld inkluderer gjeld, pantelån, lån, leieavtaler, kontrakter og gjeld.

Rask forretningsvurdering

Den enkleste måten å verdsette en virksomhet på, kan være å se på balansen. Dette er en liste over virksomhetens eiendeler og forpliktelser, som viser selskapets nettoverdi. Avhengig av virksomhet, kan balansen vise materielle og immaterielle eiendeler og en rekke langsiktige forpliktelser, hvorav noen kan være i stand til å redusere gjennom forhandlinger og påberope seg avtaler om tidlig avslutning. Hvis det er en kompleks balanse, kan du ganske enkelt ta eiendelene du tror du kan selge raskt og trekke gjeldene for å bestemme selskapets nettoverdi for et raskt salg.

Inntjeningsmultiplikasjonsmetode

En annen måte å verdsette en virksomhet på er å multiplisere årlig inntjening, basert på hvor lenge du tror selskapet vil operere. Dette tallet er kjent som en inntjeningsmultiplikator. For eksempel kan en bedrift som har tjent $ 100.000 årlig de siste tre årene og ligger for å fortsette med suksess i overskuelig fremtid, selge for tre til fem ganger inntjening, eller $ 300.000 til $ 500.000.

Dette er en veldig subjektiv måte å beregne en virksomhet på, og avhenger av kjøperens tillit til å kunne redusere kostnadene, øke salget og holde virksomheten i god drift utover tilbakebetalingstiden for investeringen. Profesjonelle forretningsmeglere er ofte dyktige til å verdsette en virksomhet delvis basert på inntjening.

Fullstendig forretningsvurdering

For å bestemme den mest nøyaktige verdien for en bedrift, må du ta hensyn til alle eiendelene, forpliktelsene, de siste inntektene, fremtidige potensialet og kjøperens ferdigheter og evner. Hvis du ønsker å kjøpe en bedrift for å dele den opp og tjene penger på salget av eiendelene, må du foreta en grundig vurdering og evaluering av alle virksomhetens materielle og immaterielle eiendeler, og avgjøre om du kan redusere eventuelle forpliktelser gjennom forhandling med kreditorer. Å avvikle en virksomhet kan kreve at du diskonterer eiendeler for raskere salg og tilbyr kreditorinnrømmelser, for eksempel tidlig betaling, for rabatter.