Hva er induktiv innholdsanalyse?

Innholdsanalyse er en forskningsteknikk som brukes i ledelse, markedsføring, helse og samfunnsvitenskap for å analysere verbalt og skriftlig materiale. Teknikken bruker et sett med koder for å redusere mengder verbalt eller utskriftsmateriale til mer håndterbare data som forskere identifiserer mønstre fra og får innsikt fra. Kvantitative og kvalitative metoder for innholdsanalyse eksisterer, men en kvalitativ metode gjør det mulig for forskere å analysere dokumenter i områder der det kun finnes begrenset kunnskap. Denne metoden er kjent som induktiv innholdsanalyse.

Identifikasjon

Induktiv innholdsanalyse er en kvalitativ metode for innholdsanalyse som forskere bruker for å utvikle teori og identifisere temaer ved å studere dokumenter, opptak og annet trykt og verbalt materiale. Som navnet antyder, er induktiv innholdsanalyse avhengig av induktiv resonnement, der temaer fremgår av rådataene gjennom gjentatt undersøkelse og sammenligning.

Funksjon

I motsetning til kvantitative innholdsanalyseteknikker, som gjør det mulig for forskere å utlede kvantitative mål fra ikke-numeriske informasjonskilder, er induktiv innholdsanalyse godt egnet for forskning der det er få eller ingen tidligere studier av det aktuelle fenomenet. Den induktive tilnærmingen gjør det mulig for forskere å identifisere sentrale temaer innen interesseområdet ved å redusere materialet til et sett med temaer eller kategorier.

Funksjoner

Induktiv innholdsanalyse begynner med å organisere rådataene, enten det er forretningsnyhetsartikler, markedsføringsrapporter, annonser eller annet materiale, gjennom en prosess kjent som åpen koding. Gjennom åpen koding gjennomgår forskerne materialet, lager notater og overskrifter i teksten mens de leser. Denne prosessen krever ofte gjentatt lesing av materialet, hvoretter forskeren transkriberer notatene og overskriftene på et kodeark. Det neste trinnet innebærer å gruppere dataene, redusere antall kategorier ved å kombinere lignende overskrifter i bredere kategorier. Gjennom denne prosessen genererer forskere kunnskap og øker forståelsen av materialet.

Hensyn

Som andre former for kvalitativ analyse, er induktiv innholdsanalyse ofte en tidkrevende prosess som krever grundig lesing og omlesing av materiale. Yan Zhang og Barbara M. Wildemuth fra North Carolina's School of Information and Library Science sammenligner metoden med jordet teori, en annen kvalitativ forskningsteknikk der teori fremgår av gjentatt gjennomgang og klassifisering av rådata.