Hvordan gjenopprette det ikke lagrede arbeidet i OpenOffice

Hvis datamaskinen krasjer eller låser seg mens du jobber med et dokument i OpenOffice.org, kan det hende at arbeidet ditt ikke går tapt permanent hvis du har aktivert funksjonen OpenOffice AutoRecovery. Denne funksjonen lager jevnlig sikkerhetskopier av åpne dokumenter. Hvis du ikke ser en melding om å gjenopprette det ikke lagrede arbeidet ditt når du starter datamaskinen på nytt og starter OpenOffice, åpner du dokumentgjenopprettingsmappen for å finne filen.

Gjenopprette ikke lagret arbeid

1

Start et OpenOffice-verktøy, for eksempel OpenOffice Writer, fra OpenOffice.org-mappen på Start-menyen.

2

Klikk på "Verktøy" -menyen øverst i applikasjonsvinduet, og klikk deretter på "Alternativer".

3

Klikk på plusstegnet ved siden av OpenOffice.org-overskriften i venstre kolonne, og klikk deretter på "Baner".

4

Finn mappestien som vises ved siden av Sikkerhetskopier på høyre side av vinduet. OpenOffice lagrer all dokumentgjenopprettingsinformasjon i denne mappen.

5

Åpne Start-menyen, og klikk deretter "Datamaskin". Bruk Windows Utforsker til å navigere til mappen du fant i forrige trinn, for eksempel C: \ Documents and Settings \ Owner \ Application Data \ OpenOffice.org \ 3 \ user \ backup. Dobbeltklikk på dokumentet for å åpne det.

Aktiverer automatisk gjenoppretting

1

Klikk på "Verktøy" -menyen øverst i OpenOffice-applikasjonsvinduet, og klikk deretter på "Alternativer".

2

Klikk på pluss tegnet ved siden av Overfør / lagre-overskriften i venstre kolonne, og klikk deretter på "Generelt".

3

Merk av i boksen Lagre informasjon om automatisk gjenoppretting hver.

4

Skriv inn et tall ved siden av Minutter-feltet for å indikere hvor ofte OpenOffice skal lagre dokumentet mens du jobber med det.

5

Klikk "OK".