Faktisk kostnad vs. anslått pris

Faktiske kostnader og anslåtte kostnader er nøkkelkomponenter i et forretningsbudsjetteringssystem. Vanligvis setter små selskaper budsjetter på årsbasis. Anslagte kostnader er basert på tidligere salgstall og forventede økninger i utgiftene. Faktiske kostnader oppstår når penger faktisk brukes på de forskjellige forsyningene, tjenestene og andre utgiftskategoriene som virksomheten bruker.

Administrere budsjetter

Når bedriftsledere tildeler budsjetter til forskjellige avdelinger og aktiviteter, er det opp til ledere i hvert område å utnytte tildelte midler effektivt. I noen tilfeller stiger kostnadene, eller visse varer er dyrere enn forventet. I andre tilfeller sparer selskaper penger eller krever mindre ressurser enn opprinnelig anslått. Å holde seg innenfor budsjettframskrivinger bidrar til å sikre lønnsomhet for et selskap.