Hvordan bruke minnefunksjonen på datamaskinens kalkulator

Selv om et regneark passer for de mer komplekse kontoene og beregningene i virksomheten din, er operativsystemets innebygde kalkulator der for raskere problemer. Datakalkulatorer etterligner funksjonene til håndholdte, inkludert minnefunksjonen. Dette lar deg lagre en enkelt figur for bruk i fremtidige beregninger.

1

Start datamaskinens kalkulator. Trykk på "Win-R" for å åpne Run-dialogboksen, skriv "calc" og klikk deretter "Calculator".

2

Skriv inn verdien du vil lagre i kalkulatorens minne. Merk at du enten kan klikke på knappene med musen eller bruke knappene på tastaturet for å oppnå dette. Trykk “MS” (minnelager) for å lagre figuren i minnet.

3

Fortsett med beregningene. Når du kommer til det punktet der du vil hente det lagrede nummeret, trykker du på “MR” (minnehenting). Hvis du gjør det, fjernes ikke verdien fra kalkulatorens minne.

4

Trykk på “M +” (minne pluss) for å legge til det nåværende nummeret til verdien i minnet. Du kan også bruke “M-” (minne minus) for å trekke nåverdien fra den lagrede verdien. Hvis du for eksempel har "100" i minnet, "50" på skjermen og deretter trykker på "M +", vil verdien i minnet endres til "150." Kalkulatoren viser ikke resultatet på skjermen, men du kan trykke “MR” for å bekrefte endringene.

5

Trykk på “MC” (minne klart) for å tømme kalkulatorens minne.